Arazi Sahiplerine Silah Taşıma Ruhsatı

Arazi Sahiplerine Silah Taşıma Ruhsatı
Marka: Kimler Silah Ruhsatı Alabilir
Fiyat: 15.000 tl
Özellikler:
Arazi Sahibi Silah Ruhsatı;
  1. -Arazi sahibi silah ruhsatı almak için Valilik veya Kaymakamlık Makamına dilekçe,
  2. -Silah ruhsatı için (8) adet vesikalık fotoğraf, (en son 1 yıl içerisinde çekilmiş olacak)
  3. -Arazi sahipleri Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair hastanaden sağlık kurul raporu,
  4. -Arazi sahipleri silah taşıma ruhsatı için, Sabıka Kaydı, (Sizin Kendiniz, babanız, anneniz isim ya da yaş değişikliği yaptırdıysanız Adli Sicilden silah ruhsatı Arşiv Kaydı önceki ve sonraki haliyle ayrı ayrı çıkartılacaktır. Zaman kaybını önlemek için; arşiv kaydında suç kaydınız var ise mahkeme kararını getiriniz.)
  5. -Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı-aslı,
  6. -Arazi silah ruhsatı için Toprak miktarını gösterir tapu müdürlüğü yazısı,
  7. -Ziraat odasından veya tarım il/ilçe müdürlüğünden alınacak üretici belgesi.
  8. -Vadesi geçmiş para borç durumunu gösterir belge. Arazi Sahibi Silah Ruhsatı, arazi sahiplerine silah taşıma ruhsatı, arazi sahipleri taşıma ruhsatı,arazi sahipleri tabanca  taşıma ruhsatı,
anahtar kelimeler:

, , ,