Arıcılara Silah Taşıma Ruhsatı

Arıcılara Silah Taşıma Ruhsatı
Marka: Kimler Silah Ruhsatı Alabilir
Fiyat: 15.000 tl
Özellikler:
Arıcılara Tabanca Taşıma Ruhsatı:
 1. 1.Arıcılık Silah Ruhsatı; Kaymakamlık veya Valilik Makamına dilekçe,
 2. 2.Arıcılık Silah Ruhsatı için (4) adet vesikalık fotoğraf, (en son 1 yıl içerisinde çekilmiş olacak)
 3. 3,Arıcılık Silah Ruhsatı, Silah ruhsatı istek formu, (Müracaat esnasında Şube Müdürlüğümüzce verilecektir)
 4. 4.Hastaneden, Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair sağlık kurul raporu,
 5. 5.Sabıka Kaydı, (Kendiniz, babanız, anneniz isim ya da yaş değişikliği yaptırdıysanız Adli Sicil Arşiv Kaydı önceki ve sonraki haliyle ayrı ayrı çıkartılacaktır. Zaman kaybını önlemek için; arşiv kaydında suç kaydınız var ise mahkeme kararını getiriniz.)
 6. 6.Arıcılık Silah Ruhsatı, Ziraat odalarından veya il/ilçe tarım müdürlüklerinden alınacak üretici belgesi,
 7. 7.Arıcı Kovan adedini belirtilen, il/ilçe tarım müdürlüğünün yazısı,
 8. 8. Arıcı 2000 kg bal satıldığına dair fatura makbuzu (müracaat tarihi itibarıyla en fazla 1 yıl öncesine ait),
 9. 9. Arıcılığın meskun yerler dışında, gezginci olarak ve bilfiil yapıldığına dair il/ilçe tarım müdürlüğünün yazısı,
 10. 10.Oda kayıt belgesi.
 11. 11.Vadesi geçmiş borç durumunu gösterir kişisel borcu yoktur evrağı
Arıcılık yapan kiiler Silah Taşıma Ruhsatı almak için danışmanlık hizmeti almak istiyorlarsa ZABATA SİLAH RUHSAT VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİNE MÜRACAT EDEBİLİRLER. Şirketimiz arıcılık silah ruhsatı nasıl alınır, arıcılık kursu silah ruhsatı, gezginci arıcılık silah ruhsatı, arıcılık yapana silah ruhsatı, gezici arıcılık silah ruhsatı gibi sorulara yanıt verecektir.  

anahtar kelimeler:

, , , , , , , , ,