Banka müdürleri silah taşıma ruhsatı

Banka müdürleri silah taşıma ruhsatı
Marka: Kimler Silah Ruhsatı Alabilir
Fiyat: 15.000 TL
Özellikler:

Banka müdürleri taşıma ruhsatı alabilmektedirler. Bunun için aşağıdaki şartları taşıyıp gerekli evrakları hazırlamaları gerekmektedir. Zabata silah ruhsatı danışmanlık şirketi, banka müdürlerine silah ruhsatı danışmanlık hizmeti vermektedir. ”Türkiye deki banka genel müdürleri, yardımcıları, bölge müdürleri ve 4389 sayılı bankalar kanununda tanımı yapılmış şubelerin müdürleri” silah taşıma ruhsatı  alabilirler.

  Banka müdürleri silah taşıma ruhsatı istenen evraklar:  
  • 1) -Dilekçe-Silah ruhsatı için,
  • 2) -Banka müdürleri silah ruhsatı nüfus cüzdanının aslı,
  • 3) -1 adet arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi,
  • 4) -Banka müdürleri silah ruhsatı devlet hastanesinden silah ruhsatı doktor raporu,
  • (Tam teşekküllü devlet hastanesinden heyet raporu alarak silah bulundurmasında ve taşımasında herhangi bir sakınca olmadığının yazılması veya heyet raporu alarak silah bulundurmasında ve taşımasında herhangi bir sakınca olmadığının yazılması gereklidir.)
  • 5)- Adliyeden sabıka kaydı uygulaması kaldırılmıştır.(adliyeden varsa ad, soy ad,yas tashihine göre de sabıka kaydı alınacaktır.)(Sabıka kaydı çıkarsa mahkeme kararının ilgili mahkemeden kesinleştiğine dair onaylatılıp getirilmesi)
  • 6)- Silah ruhsat istek formu,Nüfus cüzdanına göre bilgisayar  doldurulacak.
  • 7)- 8 adet vesikalık fotoğraf-( son 6 ay içerisinde çekilmiş olmalı)
  • 8)- 1 adet yarım kapaklı karton dosya,
  • 9)- Yaptığı işle ilgili belge

a-Bankacıları silah ruhsatı kendi mevzuatında görev belgesi vermeye yetkili birim amiri tarafından imzalanmış mühürlü, tarih ve sayılı görev belgesi (belge tarihi ile müracaat tarihi arasındaki sürenin 30 günü geçmemiş olmasına dikkat edilecektir.

  Banka müdürleri silah taşıma ruhsatı almak için şirketimize başvurabilir, banka müdürleri silah ruhsatı alabilmeleri için yukarıdaki evrakları hazırlamaları gerekir. Banka şube müdürleri için tavsiye edeceğimiz silah Glock 19 Gen 4 tür.
anahtar kelimeler:

, ,