Noter Sahibi Silah Taşıma Ruhsatı

Noter Sahibi Silah Taşıma Ruhsatı
Marka: Kimler Silah Ruhsatı Alabilir
Fiyat: 15.000 tl
Özellikler:
Noterden Silah Taşıma Ruhsatı gerekli belgeler;
  • -Valilik Makamına dilekçe,
  • -6 adet vesikalık fotoğraf, (en son 1 yıl içerisinde çekilmiş olacak)
  • -Silah ruhsatı istek formu, (Müracaat esnasında Şube Müdürlüğümüzce verilecektir)
  • -Devlet veya üniversite hastanesinden  Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair sağlık kurul raporu,
  • -Adliyeden sabıka Kaydı, (Kendiniz, babanız, anneniz isim ya da yaş değişikliği eğer yaptırdıysanız adliyeden Adli Sicil Arşiv Kaydı önceki ve sonraki haliyle ayrı ayrı çıkartılacaktır. Zaman kaybını önlemek için; arşiv kaydında suç kaydınız var ise mahkeme kararının aslını tastikli getiriniz.)
  • -Noter Oda kayıt belgesi,
  • -Noterlik görev belgesi
  • -Vergi dairesi yazısı,
  • -Vadesi geçmiş borç durumunu gösterir kişisel belge.
  • -Devr alınacak silahın ruhsat fotokopisi,
     
anahtar kelimeler:

, , , , , , , , , , , , ,