Sarı Basın Kartı Sahipleri Silah Ruhsatı

Sarı Basın Kartı Sahipleri Silah Ruhsatı
Marka: Kimler Silah Ruhsatı Alabilir
Fiyat: 15.000 tl
Özellikler:
  Sarı Basın Kartı Sahipleri Silah Taşıma Ruhsatı alabilirler

Sarı Basın Kartı Silah Ruhsatı İstenen Belgeler:

  1. -Valilik - Kaymakamlık Makamına dilekçe,
  2. -(8) adet vesikalık fotoğraf, (en son 1 yıl içerisinde çekilmiş olacak),
  3. -Silah ruhsatı istek formu, (Müracaat esnasında Şube Müdürlüğümüzce verilecektir),
  4. -Devlet hastanesinden, Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair sağlık kurul raporu,
  5. -Sarı Basın Kartı Silah Ruhsatı; Sabıka Kaydı, (Kendiniz, babanız, anneniz isim ya da yaş değişikliği yaptırdıysanız Adli Sicil Arşiv Kaydı önceki ve sonraki haliyle ayrı ayrı çıkartılacaktır. Zaman kaybını önlemek için; arşiv kaydında suç kaydınız var ise mahkeme kararını getiriniz.)
  6. -Sarı Basın Kartı Silah Ruhsatı için ; Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünden resmi yazısı.
  7. -En son verilen sarı basın kartı fotokopisi. (Evrak ASLI emniyetçe görülerek fotokopisi emniyet şubemizce onaylanacaktır.)
  8. -Vergi dairesinden Vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge.
 
anahtar kelimeler:

, ,