Sürü sahipleri silah taşıma ruhsatı

Sürü sahipleri silah taşıma ruhsatı
Marka: Kimler Silah Ruhsatı Alabilir
Fiyat: 15.000 tl
Özellikler:
Sürü sahipleri silah taşıma ruhsatı alabilmektedir. Gerekli belgeler:
  • -Silah ruhsatı için Hayvan Sayısını Gösterir Vergi Dairesinden Yazı
  • -Tabanca ruhsatı hibe dilekçesi,
  • -Kimlik fotokopi,
  • -Doktor raporu,
  • -Sabıka kaydı,
  • -Ziraat odasından belge,
  • -Tarım müdürlüğünden sürü miktarını gösterir belgesi,
  • -Silah için Ziraat Odasından Veya Tarım İl Veya İlçe Müdürlüklerinden Alınacak Üretici Belgesi,
  • -Kişisel vergi borcu yoktur yazısı,
Sürü sahipleri nin silah ruhsatı alabilmesi  için  (150 Büyükbaş 750 Küçükbaş Hayvan) sahibi olmalıdır. Bu hayvanların hepsi kayıtlı olmalıdır. Çiftçi olanların bu hayvanları tarım müdürlüklerine kayıtlı olmaları gerekir.
anahtar kelimeler:

, , , , , , , ,