Vergi miktarına göre silah ruhsatı

Vergi miktarına göre silah ruhsatı
Marka: Kimler Silah Ruhsatı Alabilir
Fiyat: 15.000 tl
Özellikler:

Vergi miktarına göre silah taşıma ruhsatı alınabilmektedir. 2017 yılında çıkarılan yönetmeliğe göre bu belirlenmiştir. 2017  yılı için 200.000 tl kurumlar vergisi, veya 100.000 tl gelir vergisi ödemiş olan şirket sahipleri de silah taşıma ruhsatı alabilecektir.

Vergi miktarına göre silah ruhsatı istenen belgeler.

 • Silah taşıma ruhsatı için dilekçe
 • Devr alınacak silahın arkalı önlü ruhsat fotokopisi,
 • Noterden imza sirküleri,
 • Vergi levhası fotokopisi,
 • Silah ruhsatı için alınacak yönetim kurulu kararı,
 • İlgili ticaret odasından yetki belgesi,
 • Diğer ortakların kimlik fotokopileri
 • Hem ortak hemde imzaya yetkili müdür olduğunu gösterir ticaret sicil gazeteleri,
 • 7 fotoğraf,
 • Devlet hastanesinden silah taşıma ruhsatı için heyet doktor raporu,
 • Dosya başkası tarafından takip edilecekse noterden vekaletname,
 • Ticaret odası faaliyet belgesi aslı,
 • Bağlı olunan vergi dairesinden vergi mükellefiyet belgesi,
 • Kimlik fotopisi,
 • Kişisel vergi borcu yoktur yazısı,
 • 2018 Yılı Silah Ruhsat Harcı Ödeme Makbuzu,
 • 2017 yılı vergi-gelir vergisi ödeme evrağı vergi dairesinden,
anahtar kelimeler:

,