Arazi Sahibi Silah Ruhsatı

a Silah Diyarı 12/01/2018 0 b
Arazi Sahibi Silah Ruhsatı;1. Arazi sahibi silah ruhsatı almak için Valilik-Kaymakamlık  Makamına dilekçe,2. Silah ruhsatı için (4) adet vesikalık fotoğraf, (en son 1 yıl içerisinde çekilmiş olacak)3. Silah ruhsatı istek formu, (Müracaat esnasında Şube Müdürlüğümüzce verilecektir)4. Arazi sahipleri Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair sağlık kurul raporu,5. Arazi sahipleri silah ruhsatı için, Sabıka Kaydı, (Sizin Kendiniz, babanız, anneniz isim ya da yaş değişikliği yaptırdıysanız Adli Sicilden silah ruhsatı  Arşiv Kaydı önceki ve sonraki haliyle ayrı ayrı çıkartılacaktır. Zaman kaybını önlemek için; arşiv kaydında suç kaydınız var ise mahkeme kararını getiriniz.)6.Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı,7.Arazi silah ruhsatı için Toprak miktarını gösterir tapu müdürlüğü yazısı,8.Ziraat odasından veya tarım il/ilçe müdürlüğünden alınacak üretici belgesi.9.Vadesi geçmiş para borç durumunu gösterir belge.Arazi Sahibi Silah Ruhsatı, arazi sahiplerine silah taşıma ruhsatı, arazi sahipleri taşıma ruhsatı,arazi sahipleri tabanca  taşıma ruhsatı
Arazi Sahibi Silah Ruhsatı