Atış Poligonu Silah Ruhsatı

a Silah Diyarı 12/01/2018 0 b

Poligon Sahipleri Silah Taşıma Ruhsatı;

 1. Poligon Sahipleri Silah Taşıma, Valilik Makamına dilekçe,

2. (4) adet vesikalık fotoğraf, (en son 1 yıl içerisinde çekilmiş olacak)

3. Silah ruhsatı istek formu, (Müracaat esnasında Şube Müdürlüğümüzce verilecektir)

4. Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair sağlık kurul raporu,

5. Sabıka Kaydı, (Kendiniz, babanız, anneniz isim ya da yaş değişikliği yaptırdıysanız Adli Sicil Arşiv Kaydı önceki ve sonraki haliyle ayrı ayrı çıkartılacaktır. Zaman kaybını önlemek için; arşiv kaydında suç kaydınız var ise mahkeme kararını getiriniz.)

6.Poligon Sahipleri Silah Taşıma; Belediyeden İşyeri açma ve çalışma ruhsatının noteri (İşyeri açma ve çalışma ruhsatına tabi olunmaması halinde buna ilişkin belge ve işletme/faaliyet izin belgesi) fotokopisi,

7.Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı,

8. Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı, (Faaliyet Belgesi, Yetki Belgesi, Ortaklık Belgesi,)

9. Oda kayıt belgesi,

10.Poligon Sahipleri Silah Taşıma.İşletme ruhsatı fotokopisi,

11.En fazla iki ortak Silah Ruhsatı alabildiği için diğer ortakların bu haktan feragat ettiklerine dair ortaklar kurulu kararı. Şirket ise yönetim kurulu kararı.(Noter Tasdikli)

12.Vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge.

 

Atış Poligonu Silah Ruhsatı, Poligon Sahipleri Taşıma Ruhsatı