Avukat Silah Ruhsatı

a Silah Diyarı 12/01/2018 0 b
Avukatlıktan Dolayı Silah Ruhsatı Almak İsteyenlerin Getirmesi Gereken Evraklar1. Müracaatta şahısların bizzat nüfus cüzdanı aslı ile birlikte veya vekillerinin silah vekaleti ile gelmesi zorunludur.2. Emniyet Müdürlüğü Makamından Havaleli Dilekçe3. Vukuatlı nüfus kâğıt örneği (Nüfus müdürlüğünden)4. Nufus müdürlüğünden yerleşim yeri belgesi5. Eski/yeni ruhsatın önlü-arkalı fotokopisi 02 adet6. Nüfus cüzdanı fotokopisi 02 adet.7. Renkli vesikalık fotoğraf 04 adet.8. Evli bayanlar için evlenme cüzdanı fotokopisi.9. Baro kimlik fotokopisi10.Vergi levhası sureti noter tasdikli.11.Barodan Avukat olduğuna dair yazı12-Doktor raporu13-Sabıka kaydı (silah ruhsatı için)14-Silah ruhsat fotokopisi