Avukat Silah Ruhsatı

a Silah Diyarı 12/01/2018 0 b
Diğer Özellikler
Avukatlıktan Dolayı Silah Ruhsatı Almak İsteyenlerin Getirmesi Gereken Evraklar
1. Avukat Silah Ruhsatı Müracaatta şahısların bizzat nüfus cüzdanı aslı ile birlikte veya vekillerinin silah vekaleti ile gelmesi zorunludur.
2. Avukat Silah Ruhsatı Emniyet Müdürlüğü Makamından Havaleli Dilekçe
3. Avukat Silah Ruhsatı Vukuatlı nüfus kâğıt örneği (Nüfus müdürlüğünden)
4. Avukat Silah Ruhsatı Nufus müdürlüğünden yerleşim yeri belgesi
5. Alınacak Tabancanın Ruhsatının  fotokopisi 02 adet
6. Talep eden kişinin Nüfus cüzdanı fotokopisi 02 adet.
7. Renkli vesikalık fotoğraf 8 adet.
8. Evli bayanlar için evlenme cüzdanı fotokopisi.
9. Avukat Silah Ruhsatı Baro kimlik fotokopisi
10.Avukat Silah Ruhsatı Vergi levhası sureti noter tasdikli.
11.Barodan Avukat olduğuna dair yazı
12-Doktor raporu-Devlet veya üniversite hastanesinden heyet raporu
13-Kişisel vergi borcu yoktur yazısı,
Avukat Silah Ruhsatı verilmesi gereken mesleklerdendir. Avukat silah taşıma ruhsatı harcı tüm vatandaşlarla aynıdır. Avukat silah harcını vergi dairelerine yatırabilir. Avukatların silah alması ve  avukatların silah ruhsatı alması için gerekli belgeler üstte yazılmıştır. Silah Ruhsatı Avukat,  Silah taşıma ruhsatı avukat, Silah ruhsat harcı avukat, Avukatların Silah ruhsatı alması, Avukatlar silah ruhsatı alabilirmi, Avukat silah taşıyabilirmi?, Avukat nasıl silah taşıyabilir,
Avukat Silah Ruhsatı