Babadan kalan ruhsatlı silah

a Silah Diyarı 12/01/2018 0 b
Babadan kalan ruhsatlı silah istenirse aile bireylerinden birisi üzerine ruhsatı alabilir. Bunun için,1-Alıcı için diğer vasiyler bu haklarından feragat ettiklerine dair noterden evrak vermeleri gerekir,2-Alıcı 6136 sayılı kanuna uygun sabıkasız olmalıdır. Babadan kalan ruhsatlı silah