Banka Müdürleri Silah Taşıma Ruhsatı

a Silah Diyarı 12/01/2018 0 b
Zabata silah ruhsatı danışmanlık şirketi, banka müdürlerine silah ruhsatı danışmanlık himzeti vermektedir. ”Türkiye deki banka genel müdürleri, yardımcıları, bölge müdürleri ve 4389 sayılı Bankalar Kanununda tanımı yapılmış şubelerin müdürlerine”
Taşıma ruhsatı alabilirler.
 
Banka Müdürleri Silah Taşıma Ruhsatı İstenen Evraklar
 
1) BANKA MÜDÜRLERİ SİLAH RUHSATI DİLEKÇE
2) BANKA MÜDÜRLERİ SİLAH RUHSATI NÜFUS CÜZDANININ ASLI
3) 1 ADET ARKALI ÖNLÜ NÜFUS CÜZDAN FOTOKOPİSİ
4) BANKA MÜDÜRLERİ SİLAH RUHSATI DEVLET HASTANESİNDEN SİLAH RUHSATI DOKTOR RAPORU
(Tam teşekküllü devlet hastanesinden heyet raporu alarak silah bulundurmasında ve taşımasında herhangi bir sakınca olmadığının yazılması veya Heyet raporu alarak silah bulundurmasında ve taşımasında herhangi bir sakınca olmadığının yazılması gereklidir.)
5) ADLİYEDEN SABIKA KAYDI UYGULAMASI KALDIRILMIŞTIR. 
(Adliyeden varsa Ad, Soy ad,Yas tashihine göre de sabıka kaydı alınacaktır.)
(Sabıka kaydı çıkarsa Mahkeme Kararının ilgili mahkemeden Kesinleştiğine dair onaylatılıp getirilmesi)
6) SİLAH RUHSAT İSTEK FORMU
Nüfus cüzdanına göre bilgisayar  doldurulacak.
7) 4 ADET VESİKALIK FOTOĞRAF
( Son 6 ay içerisinde çekilmiş olmalı)
8) 1 ADET YARIM KAPAKLI KARTON DOSYA
9) YAPTIĞI İŞLE İLGİLİ BELGE
 
a-Bakacıları silah ruhsatı Kendi mevzuatında görev belgesi vermeye yetkili birim amiri tarafından imzalanmış mühürlü, tarih ve sayılı görev belgesi (Belge tarihi ile müracaat tarihi arasındaki sürenin 30 günü geçmemiş olmasına dikkat edilecektir. Banka müdürleri silah taşıma ruhsatı, banka müdürleri silah ruhsatı, banka şube müdürleri silah taşıma ruhsatı