Banka Müdürleri Taşıma Ruhsatı

a Silah Diyarı 12/01/2018 0 b
”Türkiye deki banka genel müdürleri, yardımcıları, bölge müdürleri ve 4389 sayılı Bankalar Kanununda tanımı yapılmış şubelerin müdürlerine” Taşıma ruhsatı alabilirler. Banka Müdürleri Silah Taşıma Ruhsatı İstenen Evraklar1)DİLEKÇE 2) NÜFUS CÜZDANININ ASLI 3) 1 ADET NÜFUS CÜZDAN FOTOKOPİSİ 4) DEVLET HASTANESİNDEN DOKTOR RAPORU (Tam teşekküllü devlet hastanesinden heyet raporu alarak silah bulundurmasında ve taşımasında herhangi bir sakınca olmadığının yazılması veya Heyet raporu alarak silah bulundurmasında ve taşımasında herhangi bir sakınca olmadığının yazılması gereklidir.) 5) SABIKA KAYDI (Adliyeden varsa Ad, Soy ad,Yas tashihine göre de sabıka kaydı alınacaktır.) (Sabıka kaydı çıkarsa Mahkeme Kararının ilgili mahkemeden Kesinleştiğine dair onaylatılıp getirilmesi) 6) SİLAH RUHSAT İSTEK FORMU Nüfus cüzdanına göre bilgisayar veya daktilo ile doldurulacak. 7) 4 ADET VESİKALIK FOTOĞRAF ( Son 6 ay içerisinde çekilmiş) 8) 1 ADET YARIM KAPAKLI KARTON DOSYA 9) YAPTIĞI İŞLE İLGİLİ BELGE a-Kendi mevzuatında görev belgesi vermeye yetkili birim amiri tarafından imzalanmış mühürlü, tarih ve sayılı görev belgesi (Belge tarihi ile müracaat tarihi arasındaki sürenin 30 günü geçmemiş olmasına dikkat edilecektir.