Benzin İstasyonu Silah Ruhsatı

a Silah Diyarı 12/01/2018 0 b

Akaryakıt istasyonu silah ruhsatı;

1. Akaryakıt istasyonu silah ruhsatı; Valilik Makamına dilekçe,

2. (4) adet vesikalık fotoğraf, (en son 1 yıl içerisinde çekilmiş olacak)

3. Akaryakıt istasyonu silah ruhsatı; Silah ruhsatı istek formu, (Müracaat esnasında Şube Müdürlüğümüzce verilecektir)

4. Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair sağlık kurul raporu,

5. Sabıka Kaydı, (Kendiniz, babanız, anneniz isim ya da yaş değişikliği yaptırdıysanız Adli Sicil Arşiv Kaydı önceki ve sonraki haliyle ayrı ayrı çıkartılacaktır. Zaman kaybını önlemek için; arşiv kaydında suç kaydınız var ise mahkeme kararını getiriniz.)

6. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı (Benzinlik-İşyeri açma ve çalışma ruhsatına tabi olunmaması halinde buna ilişkin belge ve işletme/faaliyet izin belgesi) fotokopisi,

7.Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı,

8. Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı, (Faaliyet Belgesi, Yetki Belgesi, Ortaklık Belgesi,)

9. Benzinlik Oda kayıt belgesi,

10.Bayilik sözleşme fotokopisi,

11.Akaryakıt istasyonu silah ruhsatı; En fazla iki ortak Silah Ruhsatı alabildiği için diğer ortakların bu haktan feragat ettiklerine dair ortaklar kurulu kararı. Şirket ise yönetim kurulu kararı.(Noter Tasdikli)

12.Vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge.Şahsi borcu yoktur-Vergi dairesinden

 

Benzin İstasyonu Silah Ruhsatı, Akaryakıt istasyonu silah ruhsatı, Akaryakıt istasyonu silah taşıma, silah taşıma ruhsatı akaryakıt