Cirodan silah taşıma ruhsatı 2017

a Silah Diyarı 12/01/2018 0 b
Cirodan silah taşıma ruhsatı 2017, Silah taşıma ruhsatı ciro 2017 istenen evraklar,1-) Ruhsat alma dilekçesi ( Kaymakalık veya Valilik makamına yazılacak.)2-) Kimlik fotokopisi3-) Sağlık Raporu,(Tam teşekküllü bir devlet hastanesinden silah ruhsatı için heyet raporu alarak silah bulundurmasında ve taşımasında herhangi bir sakınca olmadığının açıkça yazılması veya Heyet raporu alarak silah bulundurmasında ve taşımasında herhangi bir sakınca olmadığının yazılması gereklidir.)4-) Silah Taşıma ruhsatı müracat formu(Nüfus cüzdanına göre bilgisayar veya daktilo ile doldurulacak) Silah diyarı Web sitemizden indirebilirsiniz.​5-) 7 ADET VESİKALIK FOTOĞRAF ( Son 6 ay içerisinde çekilmiş)6-) 1 ADET YARIM KAPAKLI KARTON DOSYA7-) SİLAH RUHSATI İÇİN PARMAK İZİ FORMU8) Kar zarar cetveli ve bilançosu -Vergi dairesi onaylı9)Ticaret sicil gazeteleriSon yayınlanan-Adres-Müdür ortak-ünvan değişiklikleri gazeteleri-Kuruluş gazetese Noterden onaylı10-Yönetim kurulu kararı-Şirketimiz ortakları ...............tarihinde toplanarak şirket ortak ve müdürümüz Cengiz Özdemir'in silah taşıma ruhsatı almasına oy birliği ile karar verilmiştir. Noterden11-Vergi levhası12-Ticaret odası faaliyet belgesi aslı13-Şahsi ve şirketin vergi borcu yoktur yazısı14-İmza sirküleri şirket in--Noterden15-Şirket ortakları kimlik fotokopisi16-Silah ruhsatlarının fotokopisi-kaç silah süresi uzatılacaksa17-Vergi mükellefiyet belgesi aslı