Silah Çeşitleri

a Silah Diyarı 12/01/2018 0 b
Silah Çeşitleri, Dünyada üretilen bir çok silah çeşidi vardır. Ana silah çeşitleri, ağı ve hafif silahlardır, Hafif silahlara tabancalar girer. Ağır silahlara tank, top, füze, roket vb girer.