Silah Ruhsatı Harcı

a Silah Diyarı 12/01/2018 0 b
Silah Ruhsatı Harçları:1-Silah bulundurma harcı:1.285,05 TL2-Silah taşıma harcı: 4.014,50 TL dir.Harçları vergi dairelerine yatırabilirsiniz.Silah Ruhsatı Harcı