İşçi Sayısı Silah Taşıma Ruhsatı

a Silah Diyarı 12/01/2018 0 b
İşçi Sayısı Silah Taşıma Ruhsatı;
) İŞÇİ SAYISI SİLAH RUHSATI DİLEKÇE
2) NÜFUS CÜZDANININ ASLI
3)1 ADET NÜFUS CÜZDAN FOTOKOPİSİ
4)DEVLET HASTANESİNDEN DOKTOR RAPORU
(Tam teşekküllü devlet hastanesinden heyet raporu alarak silah bulundurmasında ve taşımasında herhangi bir sakınca olmadığının yazılması veya Heyet raporu alarak silah bulundurmasında ve taşımasında herhangi bir sakınca olmadığının yazılması gereklidir.)
5) SABIKA KAYDI
(Adliyeden varsa Ad, Soy ad,Yas tashihine göre de sabıka kaydı alınacaktır.)
(Sabıka kaydı çıkarsa Mahkeme Kararının ilgili mahkemeden Kesinleştiğine dair onaylatılıp getirilmesi)
6) SİLAH RUHSAT İSTEK FORMU
İŞÇİ SAYISI SİLAH RUHSATI Nüfus cüzdanına göre bilgisayar veya daktilo ile doldurulacak.
7) 4 ADET VESİKALIK FOTOĞRAF
( Son 6 ay içerisinde çekilmiş)
8) 1 ADET YARIM KAPAKLI KARTON DOSYA
9) YAPTIĞI İŞLE İLGİLİ BELGE
Sigortalı olarak en az 50 işçi çalıştıranlar:
  İŞÇİ SAYISI SİLAH RUHSATI
İş sahiplerinden
a-) İşçi sayısı Yaptığı işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı,
b-) İşçi sayısı Çalıştırılan işçi sayısını ve primlerin ödendiğine dair SSK yazısı,
c-) İşçi sayısı Ortaklık veya şirket söz konusu ise bu durumu gösterir ticaret sicil gazetesi,
d-) Sorumlu ortakları  ve kimlerin silah ruhsatı alacağını belirten yetkili kurul kararı,
   Bu işyerlerinde çalışan bekçi, veznedar ve mutemetlerden,
a-)  İş sahibinin yazılı müracaatı, ortaklık veya şirket söz konusu ise bu durumu gösterir ticaret sicil gazetesi ile silah ruhsatı talebine dair yetkili kurul kararı
b-) Sigorta primlerinin ödendiğine dair SSK yazısı, yapılan işe dair vergi dairesi yazısı
İşçi Sayısı
Sigortalı olarak en az 50 işçi çalıştıran, fiilen ve bizzat bu işle iştigal eden iş sahipleri, bekçi, veznedar ve mutemetlere (ortaklık veya şirket sözkonusu ise bu işten sorumlu ortaklardan en fazla iki kişiye olmak üzere iş sahibi sayılanlar zati silahlarını her yerde ve her zaman; bekçi, veznedar ve mutemetler iş yeri ve iş başında demirbaşa kayıtlı silahlarını taşıyabilirler)
Sigortalı işçi sayısından silah ruhsatı, sigortalı işçi sayısından silah taşıma ruhsatı, sigortalı işçi sayısından taşıma  ruhsatı, silah ruhsatı işçi sayısı
İşçi Sayısı Silah Taşıma Ruhsatı 2017 yılı sigortali işçi sayısı taşıma ruhsatı1- 4 Adet Vesikalık Fotoğraf2- Ruhsat alınacak şirketin yaptığı işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı,3- Ruhsat alınacak şirketin Çalıştırılan işçi sayısını ve primlerin ödendiğine dair SSK yazısı,4-) Ruhsat alınacak şirketin Ortaklık veya şirket söz konusu ise bu durumu gösterir ticaret sicil gazetesi,5-) Sorumlu ortakları  ve kimlerin silah ruhsatı alacağını belirten yönetim  kurul kararı,6-) Sigorta primlerinin ödendiğine dair SSK yazısı,7-) Müracaat tarihinde ve bir yıl geriye dönük çalıştırılan işçi sayısını ve ödenen prim gün sayısını belirten SGK yazısı, (Belgenin işveren tarafından düzenlenmesi halinde SGK onaylı olacaktır), (İşçi sayısı ve ödenen prim gün sayısı aylara göre ayrı ayrı olarak hazırlanacak.)8- 1000 TL.’nin üzerinde vadesi geçmiş vergi borcunuzun olmadığına dair vergi dairesi yazısı getirmeniz gerekmektedir. Şahsi